Şartlar & Koşullar

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1.    Sözleşme Tarafları

1.1  Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) elektronik ortamda onaylanması ile Bağlarçeşme Mah. 1183. Sok. No:4/5 Esenyurt-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren – Selahattin ATAYURT ( MATBİYE REKLAM) ‘a ait internet sitesine üye olduklarını ve bu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

1.2  Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

Madde 2.    Tanımlar

2.1  Site:  www.matbiye.com adresinde yer alan internet sitesidir.

2.2  Ürün: Üyeler’in baskılı veya baskısız olarak talep ettikleri, matbu ürünlerdir.

2.3  Data Upload/Dosya Yükleme: Üyeler’in, baskısının gerçekleşmesini talep ettikleri Ürün’ü Site sistemine kaydetmesi işlemidir.

2.4  Promosyonlar: Şirket tarafından belirli zamanlarda sunulan ve Site üzerinden bildirilen fırsatlar veya kampanyalardır.

2.5  Kredi Yükleme: Promosyonlar’dan yararlanan Üyeler’in peşin olarak satın aldıkları kuponları kullanmak suretiyle Ürün basımı talebinde bulunması işlemidir.

2.6  Ürün Özeti: Ürün’ün özelliklerinin belirtildiği basımdan önceki halidir.

2.7  Üye(ler): İşbu Sözleşme kapsamında Site’yi kullanan ve Site’de sunulan hizmetlerden faydalanan bireysel Üyeler’dir.

 

Madde 3.    Sözleşme’nin Konusu

    3.1 İşbu Sözleşme’nin konusu; Üye’nin Site’yi kullanımı ve Site üzerinden Şirket’e göndereceği Ürün’ün ve baskılı ise basımının gerçekleştirilmesi hizmetinin elektronik ortamda satın alınması ve Üye’ye teslimi süreçlerine ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.   

 

Madde 4.    Üyeler’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1  İşbu Sözleşme’ye konu Site, işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Ancak Site’nin kullanımı için reşit olmak gerekir.

4.2  Üyeler, Site üzerinden hizmetten faydalanmaya imkan veren kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

4.3  Üye, oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

4.4  Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

4.5  Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya hizmetten faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer üyelerin Site ve hizmetten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Site’de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Şirket’in onayı olmadan link verilemez.

4.6  Şirket, Üyeler'in Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

 

Madde 5.    Şirket Hak ve Yükümlülükleri

5.1  Şirket, işbu Sözleşme’ye konu hizmeti Sözleşme’de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.2  Üye, işbu Sözleşme’ye konu Ürün’ün satın alınması esnasında Şirket’e sağladığı bilgileri işbu Sözleşme’ye konu hizmetten faydalanmak için özgür iradesi ile girdiğini kabul eder. Site’de toplanan kişisel bilgiler üyelik kaydı devam edene kadar süre sınırı olmaksızın saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Ancak Üye bilgileri, Üye’nin onayı olmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik İlkeleri kapsamında belirtilen haller dışında işbu Sözleşme altındaki hizmet kapsamı haricinde kullanılmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

5.3  Şirket, teklif almak üzere paylaşılan Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.

5.4  Bazı durumlarda, Şirket çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Üyeler’i daha iyi anlamak ve Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Üye, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

5.5  Şirket, Üye tarafından sunulan bilgileri Üye profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve  kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Tüm bu durumlarda kişisel bilgiler işbu Sözleşme ve Gizlilik İlkeleri’nde belirtilen koşullara uygun olarak güvenli biçimde işlenir ve saklanır.

 

Madde 6.    Hizmet Süreçleri

6.1  Üyeler, kendi oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye erişim yaparak basımını talep ettikleri sipariş numarası ile sisteme kaydederler. Ürün ISO 12647-2 / Amd.2007 standardı çerçevesinde basılır. 

6.2 Onay alınan işlerin sorumluluğu üyeye aittir. Resim, şekil ve yazı hatalarından üye sorumludur. Bu şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

6.3  Basım hizmetine ilişkin bedel teklifi sipariş ekranında belirir. Söz konusu teklif anlık olarak oluşturulmakta olup, Üye aynı Ürün’e ilişkin farklı zamanlarda ilettiği sipariş taleplerinin farklı şekillerde ücretlendirilebileceğini kabul eder.

6.4  Üyenin yapacağı ödeme sadece baskılı veya baskısız ürün içindir. Baskısı yapılacak ürünün proje dosyaları, üyeye gönderilemeyecektir.  

6.5  Teklif’in Üye tarafından kabulü halinde Üye Site’de sunulan ödeme seçeneklerinden (Havale/EFT, PayPal, kredi kartı) birini kullanarak Ürün’ün basımı ve kendisine teslimine ilişkin ödeme işlemini gerçekleştirir. İşbu maddede belirtilen ödeme işlemi hizmet bedelinin ödenmesi anlamına gelmektedir. Sipariş oluşturulup, 15 gün içinde ödeme gerçekleşmez ise, şirketin siparişi iptal etme yetkisi vardır.

6.6  Ürün siparişi ve ödemenin başarıyla gerçekleşmesi halinde Üye’nin üyelik aşamasında bildirdiği e-posta adresine onay e-maili gönderilir.


 

Madde 7.      Ürün basımı sipariş sırasında belirtilen süre içerisinde tamamlanarak kargoya verilir. Üye, Şirket’in Ürün’ü kargoya verdiği tarihte işbu Sözleşme’den kaynaklanan hizmet yükümlülüklerinin sona erdiğini kabul eder.