Şartlar & Koşullar

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1.   Sözleşme Tarafları

1.1  Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarakanılacaktır) elektronik ortamda onaylanması ile Cennet Mh. Teyfik Fikret Sk. No:20 D:1 Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren – Dursun AVCI ( MATBİYE REKLAM) ‘a ait internet sitesine üye olduklarını ve bu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

1.2  Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarakanılacaklardır.

 

Madde 2.    Tanımlar

2.1  Site:  www.matbiye.com adresinde yer alan internet sitesidir.

2.2  Ürün: Üyeler’in baskılı veya baskısız olarak talep ettikleri, matbu ürünlerdir.

2.3  Data Upload/Dosya Yükleme: Üyeler’in, baskısının gerçekleşmesinitalep ettikleri Ürün’ü Site sistemine kaydetmesi işlemidir.

2.4  Promosyonlar: Şirket tarafından belirli zamanlarda sunulan ve Site üzerindenbildirilen fırsatlar veya kampanyalardır.

2.5  Kredi Yükleme: Promosyonlar’dan yararlanan Üyeler’in peşin olarak satın aldıklarıkuponları kullanmak suretiyle Ürün basımı talebinde bulunması işlemidir.

2.6  Ürün Özeti: Ürün’ün özelliklerinin belirtildiği basımdan önceki halidir.

2.7  Üye(ler): İşbu Sözleşme kapsamında Site’yi kullanan ve Site’de sunulan hizmetlerdenfaydalanan bireysel Üyeler’dir.

 

Madde 3.    Sözleşme’nin Konusu

    3.1 İşbu Sözleşme’nin konusu; Üye’nin Site’yi kullanımı ve Site üzerindenŞirket’e göndereceği Ürün’ün ve baskılı ise basımının gerçekleştirilmesi hizmetinin elektronikortamda satın alınması ve Üye’ye teslimi süreçlerine ilişkin olarak Taraflar’ınhak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.   

 

Madde 4.    Üyeler’inHak ve Yükümlülükleri

4.1  İşbu Sözleşme’ye konu Site, işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekildekullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Ancak Site’nin kullanımı için reşitolmak gerekir.

4.2  Üyeler, Site üzerinden hizmetten faydalanmaya imkan veren kullanıcı adı veşifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzatsorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üyetarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında birkişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üyeve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

4.3  Üye, oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbirşart ve koşulda devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

4.4  Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna,ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

4.5  Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların,grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğindeve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanmasıve/veya hizmetten faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunanher türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması,işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in(i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımlarınçalışmasını veya diğer üyelerin Site ve hizmetten faydalanmasınıengelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçlarıverecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkalarıtarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgilerikopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii)Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer üyelerezarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılanyazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmayaçalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasınınaksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması,saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi,Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Site’deyer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internetsitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronikolarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Şirket’in onayıolmadan link verilemez.

4.6  Şirket, Üyeler'in Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbuSözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıklarıveya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbirşekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlütalep ile Üye’nin Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesindenkaynaklanan zararlar Üye’ye rücu edilecektir.

 

Madde 5.    Şirket Hakve Yükümlülükleri

5.1  Şirket, işbu Sözleşme’ye konu hizmeti Sözleşme’de ve tabi olduğu kanun,yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerinegetirmeyi taahhüt eder.

5.2  Üye, işbu Sözleşme’ye konu Ürün’ün satın alınması esnasında Şirket’esağladığı bilgileri işbu Sözleşme’ye konu hizmetten faydalanmak için özgüriradesi ile girdiğini kabul eder. Site’de toplanan kişisel bilgiler üyelik kaydıdevam edene kadar süre sınırı olmaksızın saklanacak ve bu bilgilere yetkilikişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Ancak Üye bilgileri, Üye’nin onayıolmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik İlkeleri kapsamındabelirtilen haller dışında işbu Sözleşme altındaki hizmet kapsamı haricindekullanılmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır.

5.3  Şirket, teklif almak üzere paylaşılan Üye bilgilerinin kaybı, değişimi,kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekliönlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgiliolarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’ninkullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.

5.4  Bazı durumlarda, Şirket çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veritoplayabilir. Bu bilgiler Üyeler’i daha iyi anlamak ve Site’ninkullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Üye,bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

5.5  Şirket, Üye tarafından sunulan bilgileri Üye profili oluşturmak,istatistiksel çalışmalar yapmak ve  kendi pazarlama faaliyetleri ileilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Tüm bu durumlarda kişisel bilgilerişbu Sözleşme ve Gizlilik İlkeleri’nde belirtilen koşullara uygun olarakgüvenli biçimde işlenir ve saklanır.

 

Madde 6.    HizmetSüreçleri

6.1  Üyeler, kendi oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye erişim yaparakbasımını talep ettikleri sipariş numarası ile sisteme kaydederler.Ürün ISO 12647-2 / Amd.2007 standardı çerçevesinde basılır. 

6.2 Onay alınan işlerin sorumluluğu üyeye aittir. Resim, şekil ve yazı hatalarından üye sorumludur. Bu şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

6.3  Basım hizmetine ilişkin bedel teklifi sipariş ekranında belirir. Söz konusu teklif anlık olarakoluşturulmakta olup, Üye aynı Ürün’e ilişkin farklı zamanlarda ilettiği sipariştaleplerinin farklı şekillerde ücretlendirilebileceğini kabul eder.

6.4  Üyenin yapacağı ödeme sadece baskılı veya baskısız ürün içindir. Baskısı yapılacak ürünün proje dosyaları, üyeye gönderilemeyecektir.  

6.5  Teklif’in Üye tarafından kabulü halinde Üye Site’de sunulan ödemeseçeneklerinden (Havale/EFT, PayPal, kredi kartı) birini kullanarakÜrün’ün basımı ve kendisine teslimine ilişkin ödeme işlemini gerçekleştirir.İşbu maddede belirtilen ödeme işlemi hizmet bedelinin ödenmesi anlamınagelmektedir. Sipariş oluşturulup, 15 gün içinde ödeme gerçekleşmez ise, şirketin siparişi iptal etme yetkisi vardır.

6.6  Ürün siparişi ve ödemenin başarıyla gerçekleşmesi halinde Üye’nin üyelikaşamasında bildirdiği e-posta adresine onay e-maili gönderilir.


 

Madde 7.      Ürün basımı sipariş sırasında belirtilensüre içerisinde tamamlanarak kargoya verilir. Üye, Şirket’in Ürün’ü kargoyaverdiği tarihte işbu Sözleşme’den kaynaklanan hizmet yükümlülüklerinin sonaerdiğini kabul eder.